Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2013

tuuuuub
8465 0215 500
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA
tuuuuub
Po nocy kinowej 4 x Gosling bardzo mocno zastanowiłam się nad tym, dlaczego właściwie kobiety szaleją na jego punkcie?
Boskie ciało, owszem.
Ale to chyba też poniekąd sprawa typu bohatera, jakiego zwykle gra ten aktor. Jest twardzielem, prawdziwym mężczyzną, który i niezawaha się przywalić w ryj, i się poświęci, i się zatroszczyć o kogoś.
Jak w wiodącej piosence Drive - Real human being and a real hero.
Myślę, że Goslingowa obsesja jest po części oznaką, że nam kobietom brakuje właśnie takich mężczyzn.
Ja osobiście mogę policzyć na palcach jednej ręki przystojnych, zadbanych ale i MĘSKICH kolesi. Gdzieś znikają w tłumie hipsterskich pizdeczek.
Może kobieta jednak potrzebuje tego komfortu psychicznego, że jej facet nie będzie do 40stki pod spódnicą mamusi, że nie będzie musiała zakładać "spodni", być głową rodziny i trzymać wiecznie sama steru, mając w domu duże dziecko. Może chciałybyśmy jakoś podświadomie, mimo np. feminizmu, faceta, który wie czego chce i zapewni bezpieczeństwo, ale przy tym będzie na prawdę dobrym człowiekiem.

Real human being and a real hero.
Gdzie ci mężczyźni?
5296 3303 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viagitarowaaaA gitarowaaaA
tuuuuub
6691 ccb1 500
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA
tuuuuub
0037 1172 500
Reposted frommyshirt myshirt viagitarowaaaA gitarowaaaA
tuuuuub
0350 5124
Reposted fromflowery flowery viagitarowaaaA gitarowaaaA
tuuuuub
8555 5b7d
Reposted frompera pera viagitarowaaaA gitarowaaaA
tuuuuub
8927 f83c
tuuuuub
tuuuuub
5431 75ba
tuuuuub
1333 4034 500
Reposted fromstargazing stargazing viagitarowaaaA gitarowaaaA
tuuuuub
5379 2347
Reposted fromzium zium viagitarowaaaA gitarowaaaA
0445 9240
tuuuuub
Reposted fromtwice twice viagitarowaaaA gitarowaaaA
tuuuuub
tuuuuub
1449 6d55
Reposted frompesy pesy viagitarowaaaA gitarowaaaA
tuuuuub
tuuuuub
0724 542b
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagitarowaaaA gitarowaaaA
tuuuuub
2235 bb4e
Reposted fromjelonek jelonek viagitarowaaaA gitarowaaaA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl